BBOG 2018; schoon, heel en veilig

Categorie: Nieuws

BBOG 2018; schoon, heel en veilig

BBOG zet het thema ‘Schoon, heel en veilig’ op de bedrijventerreinen in Groningen in 2018 verder op de kaart.

De nieuwe aanpak van de collectieve beveiliging heeft in 2018 tot meer samenwerking van gemeente, bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en, last but not least, beveiligingsbedrijf CRUON geleid. Het aantal meldingen en incidenten neemt fors toe. Dat komt vooral doordat er meer gezien wordt en dus ook meer gemeld. De collectieve surveillance strekt zich sinds de zomer van 2018 ook uit over de P en R’s in en rond Groningen.  

De collectieve rondes van CRUON gaan in nauwe samenwerking met de politie. Zwerfvuil en kapot straatmeubilair, inclusief verlichting, wordt gemeld bij Stadsbeheer. In de openbare ruimte zijn veel zaken die het melden waard zijn. Maar vergeet de private terreinen niet. Eigenaren, gebruikers en beheerders van bedrijven en instellingen vergeten ook nog wel eens afval op te ruimen en ramen, deuren en hekken af te sluiten. De binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) samenwerkende partijen zijn hier alert op en hameren voortdurend op de noodzaak om als eigenaar en beheerder ook zelf te zorgen voor een omgeving die schoon, heel en veilig is. De kracht zit in de herhaling en in de zichtbaarheid van de werkzaamheden en acties.

In 2018 zijn er forse stappen gezet om meer zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld door met alle partijen een avond op open hekken en deuren te controleren.  ‘Sporen’ van een controle worden achtergelaten door een kaartje in de brievenbus en in specifieke gevallen, bij de wat meer ernstige constateringen, wordt de volgende dag nagebeld. BBOG houdt zich aanbevolen voor opmerkingen en suggesties. Opmerkingen kunt u kwijt via de secretariaten van de bedrijvenverenigingen of rechtstreeks via bbog.groningen2018@gmail.com. Een complete verantwoording over 2018 is geplaatst onder dit artikel

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Auteur: Bert Oost

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden