Belastingbeperking Gerrit Krolbrug

Categorie: Nieuws

Belastingbeperking Gerrit Krolbrug

Het bestuur van VBNO ontving het volgende bericht van de gemeente Groningen.

Rijkswaterstaat heeft onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een belastingbeperking volstaat voor het waarborgen van de veiligheid en instandhouding van de brug. Over de belastingbeperking, de besluitprocedure en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar leest u hieronder meer.

Belastingbeperking Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug ligt in de Korreweg en over het van Starkenborghkanaal. Deze brug vormt de verbinding tussen de Korrewegwijk, het UMCG en de binnenstad van Groningen met de Hunze, Ulgersmaborg, Kardinge en Beijum.

In de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 is de Korreweg, met meer dan 12.000 fietsers per dag, aangewezen als hoofdfietsroute. Het aandeel gemotoriseerd verkeer is, met ongeveer 3500 motorvoertuigen per dag, aanzienlijk kleiner. De vervanging van de brug staat gepland voor 2022/ 2023

Recent technisch onderzoek, dat is uitgevoerd door Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug), heeft uitgewezen dat de brug niet meer in staat is om verkeer met een aslast hoger dan 9 ton of een totaalgewicht hoger dan 35 ton veilig af te wikkelen. Gezien de hoge aantallen fietsers op deze hoofdfietsroute en het feit dat het Van Starkenborghkanaal hoofdvaarweg is voor de route Lemmer – Delfzijl, is het zeer belangrijk dat de brug in stand gehouden wordt.

Rijkswaterstaat heeft de Gemeente Groningen daarom verzocht om per direct een aslastbeperking van 9 ton en een maximaal toelaatbare belasting van 35 ton in te stellen. Dit is een noodzakelijke ingreep om de veiligheid en instandhouding van de brug te waarborgen. Onze verwachting is dat bijbehorende borden rond 1 juli aanstaande geplaatst zullen worden.

Besluitprocedure en mogelijkheden tot bezwaar

De officiële besluitprocedure voor deze belastingbeperking zullen we de komende maanden doorlopen. Dit betekent dat we de belastingbeperking voor officieel advies voorleggen aan de politie. Dit advies verwachten we binnen 1-3 maanden. Indien de politie positief adviseert, dan wordt het besluit genomen en gepubliceerd in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl). Hierop volgt een bezwaartermijn van 6 weken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben rond deze belastingbeperking, dan raden wij u aan om deze voorafgaand aan het besluit en de publicatie aan ons te richten. Wij gaan graag met u in overleg.

Ná het besluit en de publicatie ervan, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaar wordt dan behandelt door de bezwarencommissie.

Hoe dit precies in zijn werk gaat kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. De informatie die u daar vindt kunt u ook schriftelijk ontvangen via de afdeling Rechtsbescherming, telefoonnummer 14 050.

Vermeld in uw bezwaar in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening. 

 Let op: Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Dat is de datum die u bovenaan het besluit vindt.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kunt u deze stellen bij de gemeente Groningen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

 • Secretariaat
 • Jolanda Staal-Zaagman
  Zeewinde 3-10
  9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden