Deuren staan open!

Categorie: Nieuws

Deuren staan open!

In blauw, zwart en andere kleuren lopen we met bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en beveiligingsbedrijf CRUON over bedrijventerrein Zuid-Oost: de ‘witte voetenactie’ van BBOG*. Dit keer in gezelschap van mensen van een bedrijf dat het perspectief voor hackers in ogenschouw neemt. Dat gebeurt te voet en per scooter.

Rond de 60 bedrijven krijgen een kaartje dat we geweest zijn en geen ‘ongerechtigheden’ hebben aangetroffen. Bij 19 bedrijven laten we een ‘voetafdruk’ (met tekst) achter ten teken dat de toegang relatief gemakkelijk is gebleken.

Een behoorlijk aantal bedrijven blijkt ook bij nacht en ontij gastvrij. Althans deuren en hekken staan open dan wel zijn gemakkelijk te openen. Soms loeien letterlijk de alarmbellen maar of dat voldoende helpt om kwaadwillende voorbijgangers te weren? 

Postbussen worden gevuld door de postbode maar zijn een gemakkelijke bron van informatie door de open opstelling. Met een paar lange vingers en/of de hulp van een potlood vis je de post er gemakkelijk uit. En zo komen bijvoorbeeld brieven van de belastingdienst tevoorschijn. Ook papiercontainers blijken een bron van informatie. Op een enkele uitzondering na zijn ze open en ‘vrij’ toegankelijk.  We zien rekeningafschriften, een arbeidsovereenkomst, kopieën van e-mails en handige plattegronden.  Na enig combineren en deduceren kun je tot aardige conclusies komen over de (digitale) toegankelijkheid van personen, bedrijven en instellingen. Dat versterkt zich wanneer we door een raam de naam van een computer en waarschijnlijk het wachtwoord van het netwerk kunnen zien. 

Op een andere locatie zien we kostbare aanhangers gereed voor aankoppeling staan. 

Ook nu blijkt weer dat een gezamenlijke actie zin heeft en nog steeds dat meer aandacht voor een alertheid op eigen bedrijfsveiligheid en bedrijfsomgeving geboden is. 

Het is een mooi gebeuren waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat een groot deel van de bezochte bedrijven en instellingen zijn of haar zaakjes wel goed voor elkaar heeft.

*De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen. 

Auteur: Bert Oost
Fotografie: Bert Oost

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden