Het Witte Lam wordt Groen!

Categorie: Nieuws

Het Witte Lam wordt Groen!

Onder de noemer ‘Het Witte Lam wordt Groen!’ is het project, dat ondernemers op het bedrijventerrein Het Witte Lam helpt verduurzamen, van start gegaan. Op vrijdag 27 september 2019, tijdens de nationale Burendag, organiseerde Vereniging bedrijven noord oost (VBNO) een bijeenkomst bij Archipunt voor alle ondernemers en pandeigenaren van bedrijventerrein Het Witte Lam. Dit was om de start van dit project te markeren en nader kennis met elkaar te maken.

Speciaal aanbod van Vereniging bedrijven noord oost op Het Witte Lam
Vereniging bedrijven noord oost stelt twee soorten subsidies beschikbaar om ondernemers op bedrijventerrein Het Witte Lam te helpen verduurzamen. Allereerst vergoeden we tot € 1000,- (inclusief btw) van de kosten voor een energieadvies op maat via de CleanCampagne. Daarnaast vergoeden we tot € 1000,- (inclusief btw) van de kosten voor de begeleiding en realisering van duurzaamheidsoplossingen. 
Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Wacht dan niet te lang, de subsidiepot kan snel leeg zijn. Meldt u zich voor 1 januari 2020 aan via secretaris@vbno.info, dan laten wij u zo snel mogelijk weten of u deel kunt nemen! 

Verbinden en verduurzamen
In mei ontving een groot deel van de ondernemers en pandeigenaren op bedrijventerrein Het Witte Lam een brief van de gemeente Groningen over energiebesparing. In deze brief werd het energieverbruik opgevraagd en werd geïnformeerd over de wettelijke verplichting die geldt voor midden- en grootgebruikers van energie. Daarnaast werd in deze brief aangegeven dat de gemeente Groningen en Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) de gezamenlijke doelstelling hebben om de bedrijven op het bedrijventerrein Het Witte Lam verder te verbinden en te verduurzamen.
Vervolgens zijn tijdens de startbijeenkomst een aantal mogelijkheden gepresenteerd om dit te bewerkstelligen en is informatie opgehaald over mogelijkheden die de ondernemers zelf zien. Hieronder een korte impressie van de besproken onderwerpen en opties.

 
All-electric? Het Wijktransitieplan gepresenteerd door gemeente Groningen
Tijdens de bijeenkomst presenteerde de gemeente Groningen het zogenaamde wijktransitieplan voor het Witte Lam. De wijktransitieplannen worden per wijk/bedrijventerrein opgesteld. Ze dragen bij aan een versnelling in de energietransitie. Voorheen werd vooral aandacht besteed aan individuele oplossingen en stimulering. Nu wordt door de gemeente op gebiedsniveau bekeken wat er nodig is om CO2-neutraal te worden. 
 
Het Witte Lam in kaart
Het eerste bedrijventerrein dat in kaart is gebracht is het Witte Lam. Voor het Witte Lam is met medewerking van de ondernemers inzicht verschaft in het totale energiegebruik en de huidige CO2-uitstoot. Tevens zijn de energiebesparingsmogelijkheden en de mogelijkheden voor omzetting van het energieverbruik naar duurzame energiebronnen onderzocht. Hierbij is specifiek gekeken naar de lokale opwekmogelijkheden en mogelijkheden voor het delen van energie en flexibiliteit op het elektriciteitsnetwerk. Deze gegevens bieden vervolgens de mogelijkheid om diverse scenario’s uit te werken voor een nieuw energiesysteem die leiden tot een substantiële C02-reductie. 

Scenario’s voor Het Witte Lam
Mogelijke scenario’s zijn bijvoorbeeld all-electric, een warmtenet of een hybride oplossing. Voor het Witte Lam zijn deze scenario’s doorgerekend. Het bleek dat een all-electric scenario het meest haalbare is voor dit bedrijventerrein. Dit betekent concreet dat er wordt ingezet op energiebesparing, aardgasvrij en opwekking van duurzame energie middels bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens etc. Gezamenlijk met de ondernemers van het Witte Lam wordt gekeken welke stappen gezet kunnen worden en wat er aanvullend nodig is.
 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 08903ad8-8d3f-465f-9cf8-074ff41cd599.png


Wat kunt u zelf doen
Groningse ondernemers die energie en geld willen besparen, kunnen zich melden bij de CleanCampagne van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Met een energieadvies specifiek voor uw bedrijf krijgt u inzicht in te treffen energiemaatregelen, kosten, baten en terugverdientijden. Heeft u verbouwplannen of andere wensen, dan worden die meegenomen. 
 
De CleanCampagne werkt samen met deskundige adviesbureaus. In Noordoost-Groningen zit onder andere adviesbureau Syplon, dat u graag ondersteunt bij uw energievraagstuk. Kijk voor alle aangesloten energie-adviseurs op www.cleancampagne.nl/clean-adviseurs.
 
Energieadvies via CleanCampagne
Deelname aan de CleanCampagne kost u in principe niets. U betaalt alleen voor het energieadvies dat wordt opgesteld, maar verdient de kosten hiervoor terug met de te treffen maatregelen. De hoogte van de kosten hangt mede af van de omvang en werkzaamheden van uw bedrijf en uw wensen; maatwerk dus. De energie-adviseur maakt één-op-één prijsafspraken met u voor de opdracht. Zie ook het speciale aanbod van Vereniging Bedrijven Noord-Oost voor bedrijven op Het Witte Lam.
 
Wilt u een energieadvies voor uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact op met CleanCampagne voor meer informatie. Contactpersoon: Janneke Wolkorte, j.wolkorte@nmfgroningen.nl
 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is a6558a5b-72b3-4190-b733-8a1d4e5a5d86.png


MKBmatching: ‘datingsite’ voor duurzame ondernemers
Iedere ondernemer wil klaar zijn voor de toekomst. Hard werken, een mooi product maken, goede handel drijven en duurzaam zijn. Duurzaam? Klinkt mooi, maar wat kan ik ermee? Heb ik daar wel tijd voor? Of is het juist goed voor m’n bedrijf? Veel bedrijven zitten met deze vragen en vaak kun je het antwoord dichtbij huis vinden. Bijvoorbeeld, een collega-bedrijf op hetzelfde bedrijventerrein heeft net een investering gedaan in energiebesparing en is daar heel tevreden over. Hoe heeft dat bedrijf dat gedaan? Zou het niet mooi zijn om met dat bedrijf in contact te komen en mee samen te werken? Dat is wat MKBMatching doet. Ondernemers helpen om met elkaar in contact te komen over hoe duurzaamheid aan te pakken, van elkaar te leren en nieuwe afzet te krijgen.
 
Gratis gesprek over duurzaam ondernemen
Ondernemers op bedrijventerrein Het Witte Lam kunnen zich aanmelden voor een gratis gesprek over wat duurzaam ondernemen voor hun kan betekenen, via info@mkbmatching.eu of bij Marten Imelman via 06-81328539. Tijdens het gesprek zet MKB Matching een ‘duurzame agenda’ op voor uw bedrijf, met uw ambities op milieu-, sociaal en bedrijfseconomisch gebied. Aan de hand van uw ambities zult u ‘gematcht’ worden met andere ondernemers, maar ook worden gewezen op bijvoorbeeld beschikbare subsidies. Zie voor meer informatie www.mkbmatching.eu. Hier kunt u eventueel ook zelf uw duurzame agenda invullen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden