Hulp en ondersteuning ondernemers tijdens Coronacrisis: update 06-07

Categorie: Nieuws

Hulp en ondersteuning ondernemers tijdens Coronacrisis: update 06-07

Gedurende de Coronacrisis wordt dit nieuwsartikel actueel gehouden met belangrijke links voor ondernemers. Krijgen we tips binnen of aanbod van ondersteuning, vullen we dit artikel aan. Ook toepasselijke informatie die we vanuit bijvoorbeeld gemeente of KvK verkrijgen, delen we in dit artikel. Voor vragen of opmerkingen over dit artikel mailt u secretaris@vbno.info. De meest actuele informatie vindt u onderaan dit bericht vetgedrukt boven de nieuwsbrieven van de Kamer van Koophandel.

Hulp en ondersteuning, belangrijke links

Ongetwijfeld merkt u als ondernemer de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen die worden genomen. U moet op een andere wijze omgaan met (fysieke) contacten. Vele ondernemers moeten tijdelijk hun activiteiten aanpassen of zelfs helemaal staken. Voor andere ondernemers geldt dat zij een vitale bijdrage moeten leveren. Wij kunnen ons voorstellen dat ondernemers kampen met vragen. Op bijgaande websites wordt actuele informatie verzameld:
https://www.mkb.nl/corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus

Speciaal voor de retailbranche: https://www.vakcentrum.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=41020&tracker=E4FF00F725AA

Voor Groningse ondernemers in zwaar weer is er een traject ‘ondernemen in zwaar weer’. Via de Groninger Ondernemers Regeling is deze aan te vragen: https://retail.mkbgroningen.nl. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd van de ondernemer. Deze regeling staat nu voor alle ondernemers open.

Creatieve ideeën en ondersteuning aan anderen

Ook al zijn de gevolgen van (de maatregelen rondom) het Coronavirus groot, bij veel ondernemers boort dit creativiteit aan. Ook is er behoefte aan het ontvangen en het geven van ondersteuning aan andere ondernemers. VBNO denkt graag mee en verbindt, zeker nu, ondernemers. Heeft u een creatief idee tijdens deze crisis, dat wellicht helpend kan zijn voor anderen? Heeft u behoefte aan ondersteuning of kunt u dit bieden, maar weet u niet wie u het beste kunt benaderen? Mail secretaris@vbno.info, wellicht kunnen wij ons netwerk inschakelen en zo de krachten bundelen!

Belastingdienstuitstel van betalingen aanslagen

De uitbraak van het Coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. De volgende link leidt naar de speciale Coronapagina die de Belastingdienst hiervoor heeft opengesteld. Waarin onder andere informatie te vinden is over het aanvragen van uitstel van betalingen voor voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. In bijgaande link leest u wat u daarvoor moet doen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

UWV: de impact van corona op de arbeidsmarkt

De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown die het kabinet in reactie daarop heeft ingesteld, bezorgen de economie flinke schade. Een terugval in en verandering van werkgelegenheid is
onvermijdelijk, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen. De mate waarin de werkgelegenheid wordt geraakt verschilt sterk per arbeidsmarktregio. UWV verwacht dat Groot Amsterdam, Zuidoost Brabant, Noord- en Midden-Limburg hard geraakt worden en dat Groningen, Rijk van Nijmegen en Zuid-Holland Centraal tot de minst getroffen regio’s behoren door de Coronacrisis. Dit komt doordat een aantal sterk getroffen sectoren zoals horeca, cultuur en metaal & technologische industrie geconcentreerd zijn in een aantal regio’s. Onderstaande publicatie van het UWV gaat in de op de regionale verschillen in Nederland. Een document over de impact op de werkgelegenheid in Groningen vindt u door te klikken op de volgende link: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/Coronacrisis_impact_op_de_werkgelegenheid_in_Groningen.pdf

Publicatie SEO over Impact coronacrisis op de economie van de provincie Groningen

De regio Groningen-Assen (RGA) en de provincie Groningen hebben SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om de economische impact van de coronacrisis op de economische groei en werkgelegenheid te onderzoeken. Daarbij is tevens gekeken naar de effecten op de sectoren in de regio zoals creatieve industrie, energie, ICT, horeca en universitair onderwijs. 

Dit rapport presenteert vier scenario’s over het mogelijke verloop van de coronacrisis na 1 juni tot het einde van 2020. Deze scenario’s zijn geen prognoses, maar schattingen op basis van verschillende aannames over de duur en gevolgen van de maatregelen. In het meest gunstige scenario waarin de maatregelen duren tot 1 juni 2020 en daarna een herstelperiode van drie maanden optreedt, krimpt de economie van RGA en de provincie Groningen met 5,9 respectievelijk 6,2 procent in 2020. Dit betekent in beide gevallen een verlies aan toegevoegde waarde van in totaal € 1,5 miljard in 2020.

http://www.seo.nl/pagina/article/impact-coronacrisis-op-de-economie-van-de-provincie-groningen-en-de-rg

De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020

Bent u ondernemer of heeft u een bedrijf in Groningen met minder dan vijftig werknemers? Dan kunt u met behulp van de anderhalvemeterregeling de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld uw winkel, restaurant,of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 juli a.s. Voor meer informatie klik op: https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020

Nieuwsbrief Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket opgericht. Dit loket brengt geregeld een nieuwsbrief uit. Hierin algemene informatie over Corona, maar ook antwoorden op veelgestelde vragen en reacties:

Hieronder vindt u de laatste vijf nieuwsbrieven van het KvK Coronaloket. Eerdere edities zijn op te vragen via secretaris@vbno.info

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden