” Laten we ons realiseren hoe bijzonder dit gebied is!”

Categorie: Nieuws

” Laten we ons realiseren hoe bijzonder dit gebied is!”

Een prachtige, rake uitspraak van een van de ondernemers aanwezig tijdens de bijeenkomst die VBNO op 8 september organiseerde om de samenwerking binnen het Kardingegebied weer meer te versterken. Diverse ondernemers, (sport)verenigingen en gemeente Groningen waren aanwezig om het gesprek over het gebied en hoe hier een bruisende, vitale en economisch gezonde plek van te maken aan te gaan.

Een aantal jaren geleden (in 2015) werd vanuit de Vereniging Bedrijven Noord Oost een project opgestart om de samenwerking binnen het Kardingegebied te bevorderen. Waarbij een aantal concrete afspraken werd gemaakt. Zo werd er een gezamenlijke website opgezet en werd de bewegwijzering verbeterd.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en zien we op verschillende vlakken initiatieven om het Kardingegebied sportief/recreatief in te vullen. Vanuit VBNO zien we kansen om hierin de samenwerking met de verschillende ondernemers en de verenigingen en VBNO als bedrijvenvereniging weer meer te versterken. Met als doel van het Kardingegebied een bruisende, vitale en economisch gezonde plek te maken. In nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente Groningen.

VBNO wil daarom vervolg geven aan het project van 2015 en de krachten (opnieuw) bundelen en nodigde ondernemers en (sport)verenigingen uit het gebied en gemeente Groningen uit voor de startbijeenkomst van dit project. Wat volgde was een vruchtbare eerste bijeenkomst en een warm welkom bij Kartracing & Bowling Groningen, waar we geheel ‘coronaproof’ werden ontvangen. Gemeente Groningen was aanwezig om meer te vertellen over de verschillende scenario’s en overwegingen voor de toekomst van het gebied en in het bijzonder Sportcentrum Kardinge. Verder was er uitgebreid ruimte voor aanwezigen om in te gaan op de sterke en zwakke punten van het gebied en de mogelijkheden en wensen voor de toekomst.

VBNO gaat nu aan de slag om de opbrengst van deze bijeenkomst te verwerken en nog meer input van de verschillende betrokken te verzamelen, waaruit de overeenkomsten en verschillen tussen de belangen en wensen van de betrokken duidelijk zullen worden. Op basis daarvan kunnen we met elkaar de vraag: “Hoe maken we van het Kardingegebied een bruisende, vitale en economisch gezonde plek?” gaan beantwoorden en invullen wat hier voor nodig is.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden