Next City bij de VBNO

Categorie: Nieuws

Next City bij de VBNO

Samen met de gemeente organiseert de VBNO een bijeenkomst over de toekomstvisie voor de stad Groningen: Next City.De bijeenkomst wordt gecombineerd met een verhaal van Het Groninger Landschap over de ontwikkelingen rond de ‘rivier’ De Hunze

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft dinsdag 27 maart 2018 de concept-omgevingsvisie voor de stad Groningen vastgesteld. De titel van de visie luidt Next City.
Elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben. In de omgevingsvisie legt de gemeente, integraal, de strategische hoofdkeuzen vast voor het beleid in de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.
De gemeente geeft daarmee de koers voor de komende jaren aan en houdt daarbij in ieder geval al rekening met de uitbreiding met het gebied van de (huidige) gemeente Ten Boer. De fysieke leefomgeving moet wel in een (heel) groot verband worden gezien. Een stad zonder inwoners is een dooie stad en dus krijgen vrijwel alle beleidsterreinen een ‘plek’ in de visie. Met de visie borduurt de stad voort op een reeds lang ingezette koers en die koers is een compacte stad waarbij de binnenstad onder handbereik ligt. De binnenstad zal in de toekomst wel wat groter zijn dan nu. Leefkwaliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. Het grote aanbod aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, horeca en andere voorzieningen moet verder worden versterkt. En opvallend   is de opmerking het stuk dat de noordelijke wijken beter met de binnenstad moeten worden verbonden. Het college wil dat meer dan in vroegere visies ruimte wordt gemaakt voor initiatieven van burgers en bedrijven maar schroomt niet om daar waar nodig zelf ‘de regie te nemen’.  Een doorgaande spoorverbinding tussen het westen van het land en Hamburg staat hoog op de verlanglijst.
Het is een lijvig stuk over de toekomst van de stad waarover de gemeente in gesprek wil met haar inwoners en met het bedrijfsleven van de stad. Speciaal voor de achterban van de VBNO organiseren we op maandag 16 april een onbijtbijeenkomst waar eenieder welkom is.
In deze bijeenkomst zal Het Groninger Landschap aandacht vragen voor zijn streven de beek De Hunze te ‘herstellen’.  Het streven is De Hunze meer zichtbaar te maken en een functie te geven in periodes van langdurige regenval of extreme hitte: extra opvang overtollig water en verkoeling. Daarmee krijgen cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten een extra functie in het afvoeren dan wel het vasthouden van water.
De locatie is het gemeentelijk complex aan het Harm Buiterplein 1. Gaag aanmelden via deze link.

Auteur: Bert Oost (BooST beeld en tekst)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden