Oosterhamrikzone in de raadszaal

Categorie: Nieuws

Oosterhamrikzone in de raadszaal

De raadscommissie Beheer en Verkeer beraadslaagt over de verkeersplannen voor de Oosterhamrikzone.

De raadsleden zijn er maar druk mee. De (verkeers}plannen rond de Oosterhamrikzone vragen veel aandacht van de raadsleden. Voor de Oosterhamrikzone zijn al heel wat plannen en visies gemaakt. Van uitvoering kwam het tot dusver niet. Maar nu wordt er volop gebouwd en in de tussentijd wordt er weer nagedacht over de verbinding  van de oostkant met de binnenstad en het UMCG. Uit alle beraadslagingen en overleggen zijn drie varianten voor de verbinding tussen oostkant en binnenstad naar voren gekomen. In alle drie speelt de busbaanbrug een belangrijke rol, alleen de toeleiding naar de brug en afwikkeling van het verkeer verschillen nogal. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig voor de splitsingsvariant gekozen. Dat betekent dat de huidige busbaan aan de noordzijde wordt ‘uitgebreid’ met nieuw asfalt waardoor er voor auto’s en ander verkeer een nieuwe route tussen oostkant en binnenstad gaat ontstaan. De bus gaat in deze variant over een nieuw te bouwen brug in het verlengde van de Vinkenstraat.
De bewoners van de omliggende wijken zijn er zacht gezegd niet blij mee. Het is aan de raadsleden om uiteindelijk voor een variant te kiezen, of niet natuurlijk. Om tot een keuze voor een variant te komen is voor een uitgebreid informatie- en hoorproces gekozen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een hoorzitting van de raadscommissie Beheer en Verkeer in het Informatiecentrum aan de Oosterhamrikade ZZ 119 op dinsdag 6 maart 2018. De volgende stap vond plaats in een reguliere zitting van de raadscommissie op woensdag 14 maart. Dat was vooral een discussie tussen de raadsleden onderling en tussen raadsleden en de verantwoordelijke wethouders.
Over één ding waren de fracties het eigenlijk wel eens. Het proces van informatie-uitwisseling en toepassen van hoor en wederhoor is goed verlopen. Complimenten voor de gang van zaken. Inhoudelijk zijn er (grote) verschillen. In de oppositie zitten partijen die het plan niet goed vinden: het moet van tafel. De wijk wil het niet en dus moet er naar andere oplossingen worden gezocht. Er is verschil over de interpretatie van de cijfers: lost het plan het probleem wel op? Andere partijen vinden dat in een groter kader naar het plan moet worden gekeken. En de uitwerking verdient nog veel aandacht. Zo wordt er bijvoorbeeld gerept over de noodzaak van een verkeerscirculatieplan voor het gebied waarbij de verkeersstromen nog   verder in beeld worden gebracht en het verkeer gedoseerd naar de plek waar je moet zijn, wordt geleid. Vrijwel iedereen kijkt positief naar de gedachte om een plek voor de fietsers te reserveren. Als dat in de tijdelijke sfeer moet dan zijn er nog wel vraagtekens rond de kosten daarvan.
De formele inspraakprocedure is nog niet afgerond. Op de basis van de uitkomst van deze procedure komt het college met een nader voorstel. En dan gaat de raadscommissie weer beraad slagen en komt er een definitief voorstel ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden