Oproep adviesbureau/adviseur t.b.v. pilot netcapaciteit Bedrijventerrein De Hoogte

Categorie: Nieuws

Oproep adviesbureau/adviseur t.b.v. pilot netcapaciteit Bedrijventerrein De Hoogte

De Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) is op zoek naar een adviesbureau of adviseur die kennis heeft van energiedata, bedrijfsvoeringsprocessen van ondernemers, verduurzaming en energietransitie.

De adviseur zal VBNO adviseren en begeleiden bij een project dat de vereniging is gestart in het gebied De Hoogte in Groningen.

Het project

VBNO is voor het gebied De Hoogte een project gestart om van het bedrijventerrein De Hoogte economisch gezonde en een aantrekkelijke plek te maken voor ondernemers om te vestigen of op dit terrein te kunnen ontwikkelen op het gebied van verduurzaming.
 

Het gaat in eerste instantie om inzicht te krijgen in de energiebehoefte, gecontracteerde vermogens en afnamepatroon van individuele bedrijven en op gebiedsniveau.
Belangrijk is dat een ruime meerderheid van de bedrijven mee wil doen aan deze pilot.

In tweede instantie is het van belang om de toekomstige energiebehoefte in kaart te brengen zodat duidelijkheid komt of ondernemers kunnen elektrificeren/verduurzamen (bijv. gasloos) en/of er uitbreidingsmogelijkheden zijn.


Door de ondernemers in het gebied nauw te betrekken, wil VBNO meer verbinding en samenwerking tot stand brengen. Belangrijke partijen in deze samenwerking zijn de gemeente Groningen, Hanzehogeschool en Enexis.

De komende jaren zullen mede in het teken staan van verduurzaming en ontwikkeling van de stad Groningen mede ten opzichte van bedrijventerreinen.
Door middel van het project wil VBNO de belangen van de verschillende partijen in beeld brengen en zorgen dat de betrokkenen voldoende worden gehoord.

Wat vragen wij van het bureau of de adviseur?

De adviseur is in staat om duidelijkheid te creëren over welke energiecapaciteit er nu is en wat er daadwerkelijk wordt afgenomen, zowel individueel als op gebiedsniveau.
Inzicht wordt verkregen door verbruiksdata van bijv. de uur- en dagwaarden te genereren. Deze data is van een formaat dat dit eenvoudig uitgewisseld kan worden met een datamodel van de Hanzehogeschool.

Verder kan de adviseur duidelijkheid en inzicht geven voor ondernemers welke optimaliseringsmogelijkheden er zijn zonder te investeren door bijvoorbeeld aanpassingen te doen in  bedrijfsvoering (gedrag), ingrijpen in processen/installaties en bij-/afschakelen opwekking energie.


Ook geeft de adviseur inzicht welke energieruimte de bestaande bedrijven en/of het gebied heeft achter de hoofdtransformator respectievelijk de eigen hoofdmeter en welke toekomstige energiebehoefte er is bijvoorbeeld welk effect gasloos heeft op het elektriciteitsgebruik.

Daarnaast geeft de adviseur inzicht in welke capaciteitsoverschot er is voor uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven en/of nieuwe bedrijven achter de hoofdtransformator van het gebied.

Onderzoek

Allereerst zal de adviseur een rol spelen in het opstellen van een onderzoek onder alle betrokkenen van het project. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven in de huidige situatie, de gewenste situatie en wat er nodig is op korte en lange termijn.


Advisering

Verderop in het traject zal de adviseur kunnen worden ingezet om voorgenomen plannen te helpen uitvoeren. De adviseur speelt een rol in het maken van de vertaalslag van bijvoorbeeld de gemeente naar betrokkenen en vice versa.
De adviseur weet kritische vragen te stellen en kan de deelnemers van het project helpen in beeld- en meningsvorming.

De adviseur

We vragen daarom een adviseur met een deskundige achtergrond met ervaring op het gebied van de energietransitie. Belangrijke voorwaarde is dat de adviseur ervaring heeft met het werken met ondernemers van diverse achtergronden.
De adviseur is gewend ontwikkelingen vanuit verschillende belangen te beschouwen. De inzet van de VBNO is ad hoc. Wij vragen dan ook iemand die op afroep inzetbaar is.

Wat doet VBNO?

VBNO is een van de vier bedrijvenverenigingen in de stad Groningen. VBNO behartigt de belangen van de ondernemers in het gebied in het noord oostelijke deel van de stad Groningen. Op de website van VBNO hierover meer: https://www.vbno.info/over-vbno/introductie/

Reageren?

Bent u degene die wij zoeken? Of kent u iemand die deze rol uitstekend zou kunnen vervullen? En bent u vanaf december 2022 op afroep een aantal uren per maand, voor circa een periode van 1 jaar, beschikbaar?
Maak uw gemotiveerde belangstelling aan ons kenbaar via . Doe dit uiterlijk 05 december 2022. Vervolgens nodigt VBNO op basis van de reacties maximaal drie partijen uit om een offerte uit te brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat via

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO)

Peter van der Zwaag,
Secretariaat

Gerelateerde afbeelding

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden