Prettig, ontspannen en interactief; VBNO’s algemene ledenvergadering!

Categorie: Nieuws

Prettig, ontspannen en interactief; VBNO’s algemene ledenvergadering!

Er stonden belangrijke punten op de agenda, de opkomst van leden was hoog. Donderdag 22 november kwam VBNO bijeen voor de algemene ledenvergadering. Een prettige, ontspannen, interactieve bijeenkomst!

Spreker Harm Post
VBNO organiseert ieder jaar in het voorjaar en in het najaar een algemene ledenvergadering. Dit najaar op donderdag 22 november. Bij Kartracing & Bowling Groningen kwamen leden en bestuur bijeen. Spreker Harm Post hield een inspirerende presentatie. Hij ging in op de economische en zakelijke ontwikkelingen van Groningen Airport Eelde. Voorafgaand stond een aantal belangrijke punten ter besluitvorming op de agenda.

Transparante inkoopprocedure
VBNO koopt regelmatig producten en diensten voor haar eigen bedrijfsvoering. Bij de inkoop van producten en diensten heeft VBNO de voorkeur voor een leverancier in het eigen gebied. VBNO wordt bestuurd door ondernemers en het komt voor dat meerdere leden producten en diensten in dezelfde categorie leveren. Daarom stelde VBNO een transparante inkoopprocedure vast.

Meer directe betrokkenheid leden bij aanvragen Het Fonds
Aanvragen voor Het Fonds werden tot 22 november ter besluitvorming voorgelegd tijdens de ledenvergadering. Met daarbij een advies van de adviesraad. Met twee ledenvergaderingen per jaar waren er twee beslismomenten voor aanvragen. In de praktijk bleek dit vertragend en daardoor belemmerend te werken. Onwenselijk vond zowel het bestuur als de adviesraad. Om versnelling aan te brengen is daarom een nieuwe procedure vastgesteld. Vanaf heden vraagt VBNO haar leden individueel naar hun mening over aanvragen. Dit gebeurt, interactief, via de ledenpagina van de website van VBNO. Het bestuur weegt de mening van de leden mee en neemt vervolgens een besluit. Het gehele proces duurt van aanvraag tot besluit maximaal 20 werkdagen.
Met het aannemen van de nieuwe procedure is de Adviesraad niet langer in stand. Via voorzitter Henk Bol, werd de Adviesraad bedankt voor haar inzet door voorzitter Guus Vries.

Nieuwe statuten
De huidige statuten van de VBNO zijn verouderd. En daarom werden op verzoek van het bestuur nieuwe statuten opgesteld. Om de statuten vast te kunnen stellen, moet minimaal 75% van de leden aanwezig zijn tijdens de eerste ledenvergadering waarop deze geagendeerd staat. Dit was niet het geval. In januari plant VBNO daarom een nieuwe ledenvergadering voor het vaststellen van de statuten.

Veertigjarig jubileum
VBNO viert volgend jaar haar veertigste verjaardag! Begonnen als bedrijvenvereniging Oosterhoogebrug, opgericht op 31 mei 1979. Reden genoeg voor een feestje! Na deze vrolijke mededeling en de rondvraag sloot de voorzitter de vruchtbare vergadering af en maakte ruimte voor spreker Harm Post. Aansluitend werd genoten van een Italiaans buffet.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden