Steuntje in de rug van VBNO: aanvragen kan nog steeds!

Categorie: Nieuws

Steuntje in de rug van VBNO: aanvragen kan nog steeds!

Met ingang van 1 juni 2020 opende VBNO onder de noemer ‘Een steuntje in de rug van VBNO’ een stimuleringspot om ondernemers in het gebied Noord Oost te kunnen ondersteunen. Om snel en laagdrempelig een financiële bijdrage van maximaal 1000 euro (exclusief BTW) te kunnen leveren om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren.

En hier was behoefte aan, bleek uit de aanvragen die VBNO al binnenkreeg. De meest uiteenlopende doelen werden gefinancierd. Denk hierbij aan het realiseren van een webshop, het bouwen van een buitenklimwand, ventilatieaanpassingen doorvoeren, het aanbrengen van looproutes en desinfectiepalen, het verbouwen van bergruimte tot spreekkamer, etc.

Aanvragen is nog steeds mogelijk!*

Voorwaarden
Door een financiële bijdrage van Het Fonds is er vanuit VBNO 25.000,- beschikbaar onder de volgende voorwaarden: 

 1. Het idee wordt uitgevoerd omdat als gevolg van de coronacrisis een andere manier van ondernemen nodig is en betreft dus geen bijdrage voor al bestaande processen;
 2. De te maken kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door andere regelingen;
 3. De ondernemer is ingeschreven bij de KvK en is lid van VBNO en/of gevestigd in het gebied Noord Oost** van de stad Groningen;
 4. Het idee wordt duidelijk omschreven en onderbouwd met een specificatie van de te maken kosten;
 5. Alleen nog te maken kosten na 1 juni 2020 komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Dit betreft kosten van inzet van, advisering door of inkoop bij derden. Oude facturen, aanvragen met terugwerkende kracht of facturen van de eigen onderneming worden niet in behandeling genomen;
 6. Per aanvrager wordt maximaal 1 keer een financiële bijdrage verstrekt; 
 7. De ondernemer zorgt voor cofinanciering van minimaal 50% van de te maken inkoopkosten. De inzet van eigen manuren worden niet beschouwd als cofinanciering. VBNO vergoedt de overige 50% met een maximum van €1000,- exclusief BTW;  
 8. De ondernemer legt achteraf verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden en onderbouwt dit door middel van een voldane factuur;
 9. VBNO mag over het idee en de ondernemer aan wie de financiële bijdrage is verstrekt een kort artikel schrijven op www.vbno.info en hier aandacht aan besteden via de sociale media.

Aanvragen
De aanvraag kan worden ingediend via onderstaand formulier. Aanvraagformulier-Steuntje-in-de-rug-van-VBNO-blancoDownload

Na ontvangst van het formulier wordt deze getoetst op volledigheid en aan de voorwaarden door de verenigingsmanager. Vervolgens wordt de aanvraag ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van VBNO. Nadat de aanvraag is voorgelegd aan het bestuur, ontvangt de indiener binnen twee werkdagen antwoord. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Neem bij vragen contact op met Jolanda Staal-Zaagman, via secretaris@vbno.info of via telefoonnummer 06-31952719

*Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst en zolang het budget nog niet uitgeput is.

** Exclusief voormalig gemeente Ten Boer (voor dit gebied zijn eigen trekkingsrechten van toepassing)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

 • Secretariaat
 • Jolanda Staal-Zaagman
  Zeewinde 3-10
  9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden