VBNO zoekt adviseur

Categorie: Nieuws

VBNO zoekt adviseur

De Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) is op zoek naar een adviseur met een stedenbouwkundige of planologische achtergrond. De adviseur zal VBNO adviseren bij een project dat de vereniging is gestart in het gebied Kardinge in Groningen.

Het project
VBNO is voor het gebied Kardinge een project gestart om van het Kardingegebied een nog bruisendere, vitalere, economisch gezondere plek te maken. Door de ondernemers, verenigingen en het onderwijs in en om het gebied nauw te betrekken, wil VBNO meer verbinding en samenwerking tot stand brengen. Belangrijke partij in deze samenwerking is de gemeente Groningen.

In de komende jaren wordt het Sportcentrum Kardinge vernieuwd. Dit betekent niet alleen veranderingen voor het sportcentrum zelf, maar ook voor het gebied en de gebruikers hiervan. Door middel van het project wil VBNO de belangen van de verschillende partijen in beeld brengen en zorgen dat de betrokkenen voldoende worden gehoord.

Wat vragen wij van de adviseur?
Het project Kardinge kent twee trajecten. Een is het werken aan de lange termijn doelen en vragen die leiden tot de beantwoording van de vraag: Hoe maken we van het Kardingegebied een nog bruisender, vitalere en economisch gezondere plek?

Twee trajecten
Op de weg naar de toekomst ontstaan vele andere vragen die om oplossingen vragen. Dit maakt dat er een tweede traject is: het oplossen van zaken die niet direct iets met de toekomstvisie te maken hebben, maar wel relevant genoeg zijn om op korte termijn op te lossen. En die kunnen bijdragen aan meer verbinding en samenwerking binnen het gebied.

De adviseur is in staat VBNO in beide trajecten te ondersteunen.

Onderzoek
Allereerst zal de adviseur een rol spelen in het opstellen van een onderzoek onder alle betrokkenen van het project. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven in de huidige situatie, de gewenste situatie en wat er nodig is op korte en lange termijn.

Advisering
Verderop in het traject zal de adviseur worden ingezet om voorgenomen plannen te helpen duiden. De adviseur speelt een rol in het maken van de vertaalslag van gemeente naar betrokkenen en vice versa. De adviseur weet kritische vragen te stellen en kan de deelnemers van het project helpen in beeld- en meningsvorming.

De adviseur
We vragen daarom een adviseur met een stedenbouwkundige of planologische achtergrond. Belangrijke voorwaarde is dat de adviseur ervaring heeft met het werken met ondernemers van diverse achtergrond. De adviseur is gewend ontwikkelingen vanuit verschillende belangen te beschouwen. We zoeken naar een adviseur zonder direct belang in het genoemde gebied. De inzet van de VBNO is ad hoc. Wij vragen iemand die op afroep inzetbaar is.

Wat doet VBNO?
VBNO is een van de vier bedrijvenverenigingen in de stad Groningen. VBNO behartigt de belangen van de ondernemers in het gebied in het noord oostelijke deel van de stad Groningen. Op de website van VBNO hierover meer: https://www.vbno.info/over-vbno/introductie/

Reageren?
Bent u degene die wij zoeken? Of kent u iemand die deze rol uitstekend zou kunnen vervullen? En bent u vanaf februari 2021 op afroep een aantal uren per maand beschikbaar? Maak uw gemotiveerde belangstelling aan ons kenbaar via . Doe dit uiterlijk 25 januari 2021. Vervolgens nodigt VBNO op basis van de reacties drie partijen uit om een offerte uit te brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat via

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden