Introductie

Vereniging bedrijven noord-oost

Welkom op de homepagina van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO). De VBNO is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in het Noord-Oosten van de gemeente Groningen.

De website is bedoeld voor de uitwisseling van nieuws en informatie. De menu-items bovenin geven aan waar u welke informatie kunt halen. Wilt u precies weten hoe de website werkt? Klik op deze link: instructie website VBNO

Doelstelling

“De vereniging heeft ten doel: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen gevestigd in het Noord-Oostelijk gedeelte van de gemeente Groningen”.

Vereniging bedrijven noord-oost

We vullen dit in door:

  • Bundeling van de krachten binnen en buiten de vereniging
  • Beïnvloeding van politieke besluitvormingsprocessen en het organiseren en onderhouden van uitstekende contacten met overheidsbesturen en besturen van relevante instellingen
  • Kijken (en doen) naar mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop
  • Gezamenlijke aanpak van het beheer van grijs en groen op onze terreinen
  • Bevorderen van onderlinge bekendheid en samenwerking
  • Het zijn van een vraagbaak voor de leden
  • Bevorderen van het ‘leden voor leden principe’ wat kunnen we ook commercieel voor elkaar betekenen
  • Aanwezig te zijn in relevante fora en op belangrijke inspraak- en informatieavonden
  • Organiseren van werkgroepen rond onderwerpen en projecten als bijvoorbeeld verkeer en vervoer, beheer en onderhoud, duurzaamheid en arbeidsmarkt
  • Stimuleren van betrokkenheid van de leden

Professioneel secretariaat

De VBNO beschikt over een professioneel secretariaat. Het secretariaat ondersteunt en stimuleert, waar mogelijk, bestuur en leden bij het reilen en zeilen van de vereniging. Het netwerk van het secretariaat staat hierbij ten dienste aan bestuur en leden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden